Gå til innholdet
Meny
Du er her: HjemVåre landFrankrikeKjøpsprosessen
  • Din start på et trygt boligkjøp i utlandet!
  • Gratis og uforpliktende informasjon
  • Ingen ekstra kommisjon eller gebyrer
  • Tlf: 40 00 70 50
  • 9-16 mandag-fredag
  • info@utlandseiendom.no
  • Facebook

INGEN EKSTRA KOMMISJON ELLER GEBYRER

HØY KOMPETANSE I NORGE

LOKALE REPRESENTANTER

STORT UTVALG, FULL SERVICE

GARANTIER OG SIKKERHET

FORMIDLING AV EIENDOMMER FRA SOLIDE PARNTERE I ALLE VÅRE LAND

NB: vi gjør oppmerksom på at alle handler gjøres iht det enkelte lands lovgivning for boligkjøp og at norsk lov om eiendomsmegling ikke kommer til anvendelse.

Det tas forbehold om feil eller mangler i tekst, priser og bilder, samt at enheter kan være solgt uten at vi har fått registrert dette.

Kjøpsprosessen

Vi hjelper deg trygt gjennom kjøpsprosessen og vår kontor i Frankrike følger opp din sak og alle din kontrakt og dine dokumenter.

Kjøpsprosessen

Nybygg:
Reservasjonskontrakt "Contrat de Reservation"
Når man har bestemt seg for en leilighet eller hus i et nytt byggeprosjekt reserverer man denne ved å signere en reservasjonskontrakt (contrat de reservation), plantegninger og teknisk beskrivelse og innbetaler umiddelbart på sperret konto et depositum på 1-10 %. Notar er ikke nødvendig i denne fasen.

Når samtlige dokumenter mottas i retur per rekommandert post har man 7 dager på å fremskaffe finansiering eller trekke seg. Depositumet refunderes dersom man velger å annullere reservasjonen i denne perioden. Reservasjonskontrakten skal inneholde en rekke klausuler, blant annet forutsetninger for prisendringer, forbehold om finansiering samt betingelser for eventuelt å heve kjøpet.
I tillegg bør kontrakten inneholde beskrivelse av alle byggetrinn og medfølgende a konto innbetalinger.

Kjøps-/Salgsavtale - "Acte de Vente"
Neste steg er signering av den endelige kjøps-/salgsavtalen (acte de vente). Der fremkommer presist leveringstidspunkt og alle garantier. I Frankrike er det vanlig med 2 års feilrettingsgaranti, 5 års driftsgaranti (vinduer, dører, annet) og 10 års konstruksjonsgaranti på boligen/bygget. Som kjøper kan du motta avtalen en måned før signering hos Notar og ønsker man kjøpet hevet på dette tidspunkt tilfaller depositumet og eventuelt andre innbetalinger selger. Dog spiller noen forhold inn her, blant annet er det en forutsetning at den endelige prisen ikke overstiger det beløpet man signerte for i reservasjonskontrakten med mer enn 5 %. Det samme gjelder dersom man ikke har fått finansiering. I så tilfelle refunderes depositumet.

Fordeler ved å kjøpe nytt:
En bolig defineres som ny når den ikke er eldre enn 5 år og til notar betales 2-3 % av kjøpesummen i avgift. Det er godt under halvparten av det man må ut med for brukt bolig.
De første 2 år etter ferdigstillelse betales ikke eiendomsskatt.
Reserver den bolig som passer deg best (utsikt, etasje, kveldssol etc.) ved å gå tidlig inn i et prosjekt.
Vær med å påvirke det endelige resultatet ved å velge fliser, kjøkken- og baderomsinnredning, farger, og i noen tilfeller også romløsninger.
2-, 5- og 10-års garantier som dekker det meste.
I "riktig" område kan man ved salg av boligen allerede ved ferdigstillelse innkassere en pen fortjeneste dersom man var tidlig ute.


Bruktbolig:
Boligen og prisen
I Frankrike kjøper man boligen som den er og man er eventuelt selv ansvarlig for å la en byggmester eller liknende vurdere den tekniske kvaliteten. Prisen er ofte satt av selger, av og til med meglers vurdering lagt til grunn - men like ofte ikke. Dermed er det rom for prisdiskusjoner, noe vi kan delta i sammen med deg. Som i alle andre land gjelder de 3 b-er - beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet. Kjøper man med både hodet og hjertet bør man sørge for at boligen ligger i et område som betegnes som lovende, har hatt stabil vekst eller at prosjektet er såpass spesielt at det i seg selv har et vekstpotensial. Lar man i tillegg oss gi råd med tanke på utleiepotensial er man på sikker grunn.

Budrunder
Finnes ikke i Frankrike, siden bud er noe man legger inn på en bolig og dermed låser den i 7 dager. Man kan også trekke tilbake budet innenfor den samme perioden og selger på sin side kan avslå.

Compromis de Vente
Er kjøper og selger enige signeres en bindende kjøps-/salgsavtale (Compromis de Vente) og denne kan vi oversette til norsk slik at det ikke oppstår misforståelser.
Etter en uke skal 10 % av kjøpesummen overføres til en sperret konto, og vil kjøper heve kjøpet nå taper han de 10 %. Unntaket er hvis man oppdager heftelser på boligen som gjør det umulig å kjøpe eller at man ikke får finansiert kjøpet. I så fall vil de 10 % refunderes, men isteden vil megler kreve sin provisjon betalt av kjøper og ikke selger som ellers er tilfelle.

Merk:
Før man undertegner Compromis de Vente må man ha finansieringsplanen klar.
Til våre kunder kan våre partnere tilby 70-80% finansiering over 15-20 år, med fast rente på 4,85% og flytende basert på den offisielle euro renten Euribor + 0,7-1,5% avhengig av sikkerhet (pr mai 08)
Notaravgiften kan ikke inngå i lånebeløpet.

Notaren
Etter at kjøpsprosessen er i gang og "Compromis de Vente" signert av begge parter, venter gjennomgang og signering av den endelige kontrakten hos Notar 2-4 måneder frem i tid. Notaren bevitner at overdragelsen av eiendomsretten går skikkelig for seg og den endelige kontrakten kan også oversettes til norsk. Ligger det ingen "hund begravet" og ingen heftelser eller overraskende reguleringsplaner eksisterer vil Notaren opprette den endelige kontrakten og det resterende beløpet (90 %) betales via ham til selger.

Avgiften
Notaravgiften for bruktbolig er på 7-8 % av kjøpesummen og skal dekke avgifter til stat og kommune, tinglysningsgebyr, honorar til Notarene (det skjer ofte at selger og kjøper har hver sin Notar uten at dette er et fordyrende ledd) og dokumentavgift. Avgiften betales av kjøper.

Finansiering:
Før man skriver under kjøpsavtalen, må din finansierings-plan være klar. Dette kan vi hjelpe deg med. Våre dedikerte partnere består av fullt kvalifiserte finans- og skatterådgivere og de har mange års erfaring i å hjelpe førstegangskjøpende med å finansiere kjøpet samt ende opp med den beste løsningen. Vi bistår også investorer med å finne den beste "kjøp-for-å-leie-ut" løsningen både finansielt og skattemessig i tillegg til å hjelpe til med etablering av et eventuelt eiendomsselskap i Frankrike. Kjøper du din nye feriebolig eller eiendomsportefølje gjennom oss er disse tjenestene gratis for deg som kjøper. Ved å tilby komplette og individuelle løsninger, og ved å samarbeide med flere finans institusjoner i Frankrike, kan vi innhente og kvalitetssikre alle tilbud om finansiering og undersøke skattemessige forhold for deg. Da slipper du å gå runden selv.

Lover og regler Skatt
Stat og kommune 
Kommunalskatt - "Taxe foncière" Kommunalskatt som betales årlig. Størrelsen varierer fra kommune til kommune og forfaller til betaling mellom september og november. Beløpet kreves av den som står som eier av en eiendom per 1. januar. Når man overtar en eiendom må en proratarisk andel av skatten (en prosentvis del, motsatt av solidarisk) innbetales selv om den i sin helhet allerede skulle vært betalt av selger. Boligskatt - "Taxe d'Habitation" Boligskatt som betales ved oppkrav i løpet av siste kvartal. Den er variabel og beregnes ut fra boligens beliggenhet, størrelse, standard osv. Vanligvis høyere enn "taxe foncière" å avkreves den som disponerer boligen per 1. januar.

Formueskatt
Formueskatt i Norge må betales av eiendom i utlandet. Ligningsverdien tilsvarer ca. 25 % av kjøpesummen. Til gjengjeld kan man trekke fra gjeldsrenter på lån tilnyttet eiendommen. Har man formue over 720.000 euro i Frankrike (for eks. bolig + båt) må man betale formueskatt til den Franske stat av det overskytende, hvis ikke gjeld gjør at man holder seg under grensen. Skatten beregnes i henhold til nedenstående matrise og innbetales i januar hvert år. Det finnes dog en overenskomst mellom Norge og Frankrike for å unngå dobbelt beskatning. (Finansdep. Norge) har hele avtalen.

Arv
I Frankrike er arvereglene litt annerledes enn i Norge. Det anbefales å opprette testamente i Frankrike for å sikre eiendommen slik man ønsker ved et evt. bortfall av en eller flere eiere.