Gå til innholdet
Meny
Du er her: HjemVåre landTyrkiaKjøpsprosessen
  • Din start på et trygt boligkjøp i utlandet!
  • Gratis og uforpliktende informasjon
  • Ingen ekstra kommisjon eller gebyrer
  • Tlf: 40 00 70 50
  • 9-16 mandag-fredag
  • info@utlandseiendom.no
  • Facebook

INGEN EKSTRA KOMMISJON ELLER GEBYRER

HØY KOMPETANSE I NORGE

LOKALE REPRESENTANTER

STORT UTVALG, FULL SERVICE

GARANTIER OG SIKKERHET

FORMIDLING AV EIENDOMMER FRA SOLIDE PARNTERE I ALLE VÅRE LAND

NB: vi gjør oppmerksom på at alle handler gjøres iht det enkelte lands lovgivning for boligkjøp og at norsk lov om eiendomsmegling ikke kommer til anvendelse.

Det tas forbehold om feil eller mangler i tekst, priser og bilder, samt at enheter kan være solgt uten at vi har fått registrert dette.

Kjøpsprosessen

Det er billig og enkelt å kjøpe bolig i Tyrkia. Du betaler markedspris for din eiendom og prisene er uten påslag fra utbyggers prislister.

Du betaler ikke noe ekstra for vår service.

Tyrkia har et åpent eiendomsmarked og 95% av alt som er til salgs langs hele den tyrkiske riviera kan kjøpes via oss. I Tyrkia er systemet slik at den som selger henvender seg til hele markedet og ikke en bestemt megler.

Ditt valg blir derfor å finne en megler som gir deg trygghet og den service du behøver, både i forbindelse med selve kjøpet, men også minst like viktig i årene etter du har kjøpt. Vi formidler denne kontakten for deg.

Kostnader ved kjøp:
Det må betales et depositum til selger på ved kontraktsinngåelse. Dette depositumet deles i håndpenger på stedet og resten ved overføring fra bank i Norge. Depositum er 10% av kjøpesum. Restbeløpet betales som avtalt i kontrakten.
Ved nye bygg, og bygg under oppføring varierer betalingsplanen i hvert enkelt tilfelle.
Du blir også belastet med gebyr til myndighetene for å registrere Tapu (skjøtet på eiendommen), for oversettelse på Tapukontoret, for oversettelse hos Notarius Publicus og for selve registreringen. Tilkobling av vann og strøm, samt registrering av abonnementer i ditt navn, samt dokumentavgifter til staten.
Til sammen vil dette utgjøre mellom 3 500 og 6 000 euro avhengig av boligtype. Noen utbyggere har disse avgiftene inkludert i prisen, men da er det oppgitt i presentasjonen av boligen. 

På brukte boliger er det vanlig at det tilkommer et meglerhonorar på 3 % av kjøpesum. Også dette er i noen tilfeller inkludert. Det skal være oppgitt i presentasjonen av bruktboligen hvorvidt meglerhonoraret er inkludert eller kommer i tillegg til kjøpesum. 

Du vil få både bygningsteknisk og juridisk rådgivning i forbindelse med kjøpet.
Alle lovpålagte registreringer hos myndighetene, registrering av skjøte, opprettelse av bankkonto etc vil bli tatt hånd om. Eventuelle heftelser eller juridiske restriksjoner ved eiendommen vil bli kontrollert.
Det brukes engelskspråklig kontrakt.

Skjøte
Skjøtet som kalles Tapu, er en offisiell bekreftelse på at du er eier av eiendommen du har kjøpt. For utlendinger som ønsker å kjøpe en villa eller en leilighet i Tyrkia, er ventetiden for å få dokumentet i dag 6-8 uker. Vi ordner alle de nødvendige formalitetene som er forbundet med kjøpet. 

Spesielle forhold
Det er mange aktører i det tyrkiske eiendomsmarkedet. På generelt grunnlag råder vi alle potensielle kunder til å sjekke nøye det selskap man evt handler med. Det er svært viktig at selskapet er registrert på riktig og lovlig måte i Tyrkia, og at meglersertifikat, skattepapirer osv er i orden. Et kjøp i Tyrkia reguleres av tyrkisk lov og det er lite hjelp å få fra myndighetene i Tyrkia hvis man har handlet av et uregistrert selskap.

Ny Tyrkisk lov:
Den nye loven vedrørende kjøp av eiendom for utlendinger og registrering av skjøte (Tapu) ble godkjent i januar 2006.
Kjøp og salg kan foregå som normalt, med følgende endringer:
Tyrkiske myndigheter ønsker å sette begrensninger på utlendingers oppkjøp av store landområder etc. Dette for å sikre at Tyrkia ikke selges bit for bit, og at store verdier havner på utlendingers hender, (f.eks. olje og gull forekomster etc) I tillegg ønsker man at det skal være like rettigheter for Tyrkias egen befolkning som for utlendinger til å kjøpe.
Man ønsker å effektivisere saksbehandlingen av søknad om skjøte.

Myndighetene ønsker seriøse aktører som har alle sine papirer i orden og som følger de lover og regler som gjelder i Tyrkia. Dette betyr at norske selskaper skal oppfylle de krav som tyrkiske myndigheter har satt til eiendomsmeglere, det er ikke nok å være eiendomsmegler i Norge.

Megleren man kjøper av må ha følgende papirer:
Eiendomsmeglersertifikat – for å være godkjent megler i Tyrkia må man ha tyrkisk meglersertifikat
Skattenummer/attest – alle firma har dette, uansett bransje. Dokumentet heter Vergi Levhasi
Medlemskap i handels- og industrikammeret
Åpningstillatelse fra kommunen – beskriver hvilken bransje man har lov til å drive med, for de som har tillatelse til å drive eiendomsmegling skal det stå emlak.
Alle firma skal ha faktura med firmalogo

For å drive eiendomsmegling i Tyrkia skal man i tillegg til ovennevnte papirer også ha følgende:
Kontor på min. 60 m2, dette kan IKKE være i en leilighet eller villa, dvs. lokalene skal være godkjente som kontor
Minst 1 bil tydelig merket med firmalogo
Minst 1 pc, fax , TV og DVD/Videospiller, fotoapparat, målebånd, lommelykt + noen andre småting

Alle kontrakter om eiendomskjøp i Tyrkia skal skrives på tyrkisk jord, man kan omgå dette ved at man utsteder en fullmakt til megleren hos Notarius Publicus, men da må du stole 100% på megleren som du gir din fullmakt til.


Skatt
Norge har skatteavtale med Tyrkia som i prinsippet betyr at du som kunde betaler skatt kun ett sted. Eiendomsskatten i Tyrkia er lav.

Arv
Arvereglene i Tyrkia er svært like de vi har i Norge, det er vanlig med arv i nedadgående linje. Det kreves ikke eget testamente og de tyrkiske myndigheter vil lete etter dine livsarvinger i ti år før de overtar boligen. Som arving tar man med en dødsattest til de tyrkiske myndighetene, for å få omregistrert eiendommen fra sine foreldre på seg selv. Kostnaden på dette er som for å få et tapu ved kjøp, dvs ca 3-5 000 euro.

Skatt på leieinntekter
Skattereglene i Tyrkia når det gjelder utleie ble innskjerpet i 2009. Alle som tjener mer enn 2 400 lire, 1 250 euro pr år må betale skatt av leieinntektene. Det er 10 % på leieinntektene som skal betales i to avdrag, med forfall i mai og juli. Man kan få en avtale om hjelp til selvangivelsen gjennom Alanyahus sin ettersalgsservice.